Dentist Registry
NEW YORK, NY - (1 mi)

42ND STREET DENTAL ASSOCIATES, LLP

42ND STREET DENTAL ASSOCIATES, LLP
120 E 42ND ST
FIFTH FLOOR
NEW YORK, NY 10017-5678
NEW YORK, NY - (1 mi)

ALEKSANDER IOFIN, DMD

ALEKSANDER IOFIN
630 FIFTH AVENUE # 1863
NEW YORK, NY 10111
NEW YORK, NY - (1 mi)

ALLAN DEUTSCH, DMD

ALLAN DEUTSCH
133 E 58TH ST
SUITE 308
NEW YORK, NY 10022-1236
NEW YORK, NY - (1 mi)

ALLAN GREENBERG, DMD

ALLAN GREENBERG
1275 YORK AVE
NEW YORK, NY 10065-6007
NEW YORK, NY - (1 mi)

AMY DUKOFF, DMD

AMY DUKOFF
119 W 57TH ST
SUITE 700
NEW YORK, NY 10019-2303
NEW YORK, NY - (1 mi)

ANDREW GERSHON, DDS

ANDREW GERSHON
400 EAST 56 ST
SUITE #1
NEW YORK, NY 10022-4339
NEW YORK, NY - (1 mi)

ANDREW MELINGER, DMD

ANDREW MELINGER
1414 AVENUE OF THE AMERICAS
19TH FLOOR
NEW YORK, NY 10019-2514
NEW YORK, NY - (1 mi)

BARRY MUSIKANT, DMD

BARRY MUSIKANT
119 W 57TH ST
SUITE 700
NEW YORK, NY 10019-2303
NEW YORK, NY - (1 mi)

CASIMIR AHAMAD, DDS

CASIMIR AHAMAD
230 PARK AVE
SUITE 525
NEW YORK, NY 10169-0005
NEW YORK, NY - (1 mi)

CHAIM A JAKOB DMD, PC

CHAIM A JAKOB DMD, PC
501 5TH AVE
SUITE 2101
NEW YORK, NY 10017-6107
NEW YORK, NY - (1 mi)

CHAIM ALEN JAKOB, DMD

CHAIM ALEN JAKOB
501 5TH AVENUE
ROOM 2101
NEW YORK, NY 10017
NEW YORK, NY - (1 mi)

CHARLES SOLOMON, DDS

CHARLES SOLOMON
515 MADISON AVE.
STE. 715
NEW YORK, NY 10022
NEW YORK, NY - (1 mi)

CHIA-YI CHEN, DDS

CHIA-YI CHEN
121 E 60TH ST APT 4A
NEW YORK, NY 10022-1164
NEW YORK, NY - (1 mi)

CHRISTINA BOYD, DDS

CHRISTINA BOYD
515 MADISON AVE
SUITE 715
NEW YORK, NY 10022-5403
NEW YORK, NY - (1 mi)

CLAUDIA HOFFMAN, DDS

CLAUDIA HOFFMAN
119 W 57TH ST
SUITE 700
NEW YORK, NY 10019-2303
NEW YORK, NY - (1 mi)

CORINA OADES

CORINA OADES
30 E 60TH ST
#402
NEW YORK, NY 10022-1008
NEW YORK, NY - (1 mi)

COURTNEY LINENBERG, DDS

COURTNEY LINENBERG
654 MADISON AVE
SUITE 1706
NEW YORK, NY 10065-8404
NEW YORK, NY - (1 mi)

DAVID DANE, DDS

DAVID DANE
30 EAST 60TH STREET
#1504
NEW YORK, NY 10022
NEW YORK, NY - (1 mi)

DEBORAH GORTLER SHUKOVSKY, DMD

DEBORAH GORTLER SHUKOVSKY
241 W 37TH ST
NEW YORK, NY 10018-5705
NEW YORK, NY - (1 mi)

DOUGLAS KASE, DDS

DOUGLAS KASE
119 W 57TH ST
SUITE 700
NEW YORK, NY 10019-2303